Sunway Bursa Serbest Bölgede kurulu global bir ithalat – ihracat şirketidir. Kurulduğu yere rağmen uluslararası iş piyasasında her noktada güçlü ilişkilere ve bağlantılara sahiptir.

Devam eden küreselleşme ve dünyanın giderek küçülmesi nedeniyle uluslararası ihracat ve ithalat giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkelerin kendilerine özgü mevzuatı ve gereksinimlerinin bilinmesi ve izlenmesi ihracat veya ithalat işlemlerinin düzgün bir şekilde tamlanması ve ticaret ortaklarının mutlak memnuniyeti için gereklidir. Uzmanlık, bilgi, deneyim, titiz çalışma şekli ve etkinlik bunun için doğru temeli oluşturmaktadır.

Sunway olarak sunduğumuz ticaret hizmetleri uluslararası ortaklarımızın gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmakta ve uluslararası işlemlerinizde başarılı olmak için size yardım etme fırsatını bize verin.